Lộ trình tuyến xe buýt số 80: BX Mỹ Đình – Ba Thá

0

Lộ trình tuyến xe buýt số 80: BX Mỹ Đình – Ba Thá

Tần suất: 30 phút/ lượt

Thời gian hoạt động: 6h00- 19h00

Giá vé: 20.000 đồng/hk/lượt

Giá vé lượt: 5.000 – 10.000 – 15.000 đồng/hk/lượt

Lộ trình tuyến xe buýt số 80: BX Mỹ Đình   Ba Thá

Loading...

Lượt đi: BX Mỹ Đình – Phạm Hùng – Trần Phú (Hà Đông) – BX Yên Nghĩa – Chúc Sơn – Bình Sơn – Địa Yên – Quảng Bị – Đồng Phú – Ba Thá

Lượt về: Ba Thá – Đồng Phú – Quảng Bị – Địa Yên – Bình Sơn – TT Chúc Sơn – Trần Phú (Hà Đông) – Phạm Hùng – BX Mỹ Đình

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • xe bus 80
  • xe buýt 80
Chia sẻ bài viết: