Lộ trình tuyến xe buýt Hồ Chí Minh số 77: Đồng Hòa – Cần Thạnh

0

Lộ trình tuyến xe buýt Hồ Chí Minh số 77: Đồng Hòa – Cần Thạnh

Số chuyến: 36 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 30 phút

Giãn cách: 30 – 70 phút/chuyến

Thời gian hoạt động: 05h30 – 17h30

Loading...

Loại xe: 25 chỗ

Lượt đi : Bến xe Cần Thạnh – Đào Cử – Duyên Hải – Nguyễn Văn Hạnh – Duyên Hải – Đình Đồng Hòa.  

Lượt về : Ngược lại

Đơn vị đảm nhận: HTX Vận tải Số 26, ĐT: 38.738.194

Loading...
Chia sẻ bài viết: