Home Mẹo vặt Dịch vụ chia tách doanh nghiệp chuyên nghiệp

Dịch vụ chia tách doanh nghiệp chuyên nghiệp

by Xuyến Chi
21 views

Trong nền kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay, các doanh nghiệp đóng một vai trò không nhỏ trong cơ cấu nền kinh tế. Các doanh nghiệp được tổ chức dưới nhiều hình thức như: doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, công ty hợp danh, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn…

Tuy nhiên trong một nền kinh tế thị trường nhiều biến động, các doanh nghiệp có thể tiến hành tổ chức cơ cấu lại doanh nghiệp của mình cho phù hợp với yêu cầu của thị trường. Để làm được điều đó các doanh nghiệp phải làm thủ tục chia, tách doanh nghiệp. Các thủ tục này sẽ trở nên đơn giản hơn, vì đã có công ty tư vấn luật giúp bạn.

Chia, tách doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và tổ chức một cách khoa học hơn. Chia doanh nghiệp là việc công ty TNHH, công ty cổ phần chia thành một số công ty cùng loại, công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được đăng kí kinh doanh. Còn tách doanh nghiệp là việc công ty TNHH, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại. Công ti bị tách không chấm dứt sự tồn tại của mình. Chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn dịch vụ chia tách doanh nghiệp hiệu quả và nhanh chóng nhất.

Dịch vụ chia tách doanh nghiệp chuyên nghiệp

Căn cứ pháp lý của thủ tục chia tách doanh nghiệp

– Luật Doanh nghiệp 2005

– Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp.

– Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT của Bộ kế hoạch và đầu tư hướng dẫn về đăng kí doanh nghiệp

Hồ sơ cần thiết đối với thủ tục chia doanh nghiệp

– Hồ sơ đăng ký kinh doanh theo loại hình của các công ty được chia;

– Quyết định bằng văn bản về việc chia Công ty theo điều lệ của công ty bị chia và Luật Doanh nghiệp 2005, được chia thành:

+ Quyết định của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên;

+ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty cổ phần;

– Biên bản họp về việc chia Công ty:

+ Do Hội đồng thành viên Công ty ban hành đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên;

Xem thêm:  Lộ trình tuyến xe buýt số 07: BĐX Cầu Giấy – Sân bay Nội Bài

+ Do Đại hội đồng cổ đông ban hành đối với Công ty cổ phần;

– Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng) giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh của công ty.

Hồ sơ cần thiết về thủ tục tách doanh nghiệp:

Công ty TNHH và Công ty cổ phần có thể tiến hành tách bằng cách chuyển một phần tài sản của Công ty hiện có(công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại (công ty được tách) mà không chấm dứt sự tồn tại của công ty bị tách. Hồ sơ để tách doanh nghiệp bao gồm:

– Hồ sơ đăng ký kinh doanh theo loại hình của các Công ty được tách ra;

– Quyết định bằng văn bản về việc tách công ty theo điều lệ công ty và quy định của pháp luật về tách doanh nghiệp của Công ty bị tách được chia thành:

+ Đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên thì quyết định do Hội đồng thành viên Công ty ban hành.

+ Đối với Công ty Cổ phần thì quyết định do Đại hội đồng cổ đông ban hành.

– Biên bản họp về việc tách Công ty:

+ Do Hội đồng thành viên Công ty ban hành đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên;

+ Do Đại hội đồng cổ đông ban hành đối với Công ty Cổ phần;

– Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng) Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh của Công ty.

Công ty tư vấn luật sẽ giúp bạn:

Hiểu được những khó khăn trong quá trình làm thủ tục hành chính và những vấn đề khó khăn các doanh nghiệp gặp phải khi tiến hành các thủ tục chia tách doanh nghiệp, công ty tư vấn luật sẽ giúp bạn:

– Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên để thông qua nội dung chia tách doanh nghiệp;

– Tư vấn định giá tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách;

– Tư vấn Thời hạn thực hiện chia, tách công ty;

– Tư vấn nội dung Điều lệ công ty mới được thành lập;

Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn cách để chia tách doanh nghiệp nhanh chóng và hiệu quả nhất, cũng như đồng hành cùng bạn và giúp bạn hoàn thiện những thủ tục hành chính để đảm bảo về mặt pháp lý cho doanh nghiệp. Rất mong được sự hợp tác của các bạn.

MiMi

Xem thêm:  Lộ trình tuyến xe buýt Hồ Chí Minh số 37: Cảng Quận 4 – Nhơn Đức

Có thể bạn thích

Leave a Comment