Home Bản quyền

Bản quyền

by Xuyến Chi

Đối với các báo điện tử, các website khác muốn sử dụng lại bài viết của Wikimeovat.com thì yêu cầu: Không được chỉnh sửa, thêm bớt, giữ nguyên hoàn toàn nội dung. Đặc biệt nếu đăng lại, các bạn cần phải để đường dẫn tới link gốc, để đường dẫn chứ không phải là những dòng chữ nhỏ và tên website. 

Tuyệt đối không được in ấn, hay sử dụng để làm tài liệu khi chưa được phép của Wikimeovat.com

Mọi thông tin góp ý xin liên hệ email: info@wikimeovat.com